Verhuur voorwaarden

Algemene verhuur voorwaarden

1. Toepassing en totstandkoming

 1. Deze algemene verhuur voorwaarden gelden voor alle huur overeenkomsten die verhuurder en huurder samen aan gaan.

 2. De verhuurovereenkomst komt tot stand door acceptatie van alle onderstaande voorwaarden en bevat de omschrijving van het gehuurde object of objecten, de duur van de huurperiode en de aanvullende servicekosten die hierop vermeld staan met uitzondering van de borg die bij afhalen of aflevering contant of per PIN voldaan dient te worden.

2. Persoonsgegevens

Om uw reservering aan te nemen, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. Deze gebruiken wij uitsluitend om uw reservering te verwerken en contact met u op te nemen met betrekking tot de huur van één of meerdere objecten. Uw persoonlijke gegevens worden door Stuurwold Fietsspecialisten! niet aan derden verstrek. Onze volledige Privacy verklaring vindt u hier.

3. Betaling

 1. Betaling dient vooraf te worden gedaan doormiddel van elektronische bankoverschrijving, via de reserveringspagina wordt de mogelijkheid geboden dit o.a. via iDeal te voldoen. Met betaling van de huurprijs en de tarieven is de verhuurder gebonden het gereserveerde en betaalde te leveren gedurende de huurperiode.

 2. De waarborgsom (borg) wordt bij afhalen of bij bezorging contant of per PIN aan verhuurder voldaan en zal na inlevering van de fietsen worden terugbetaald, mits er sprake is van schade aan de fiets of het andere gehuurde. De borg geldt per object, indien anders is overeengekomen.

4. Conditie verhuurde objecten

Huurder en verhuurder komen overeen dat het gehuurde object in goede staat aan de huurder wordt verstrekt en vrij is van ernstige gebreken en voldoet aan de geldende verkeers- en veiligheidsvoorschriften. Eventuele beschadigingen aan het gehuurde wordt kenbaar gemaakt door zowel de verhuurder als de huurder bij inspectie van het te huren object.

5. Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst gaat in vanaf het moment dat de huurder het gehuurde object in ontvangst heeft genomen tot het moment dat het gehuurde object weer aan de verhuurder is overhandigd. Tijdens de (online) reservering heeft de huurder aangegeven vanaf welke startdatum tot welke einddatum het object of de objecten worden gehuurd. Bij aangaan van deze overeenkomt bevestigt de huurder aan de verhuurder dat het object (of objecten) voor het einde van de huurperiode in goede staat geretourneerd zullen worden.

 2. Indien is overeengekomen dat de huurfiets(en) tegen betaling van € 7,50 per reservering op een zondag, maandag of na sluitingstijd geretourneerd worden vervalt 5.3 zoals hieronder te lezen.

 3. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag, dat het object later dan overeengekomen wordt teruggebracht, het volle dagtarief van het object in rekening brengen. Dit wordt berekend vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een aanvullende boete van € 20,- voor iedere dag dat het object te laat wordt teruggebracht. Daarnaast kan de verhuurder een vergoeding in rekening brengen voor misgelopen inkomsten als gevolg van het te laat inleveren van het gehuurde object.

 4. Bij het vroegtijdig retourneren van de gehuurde fiets(en) wordt er geen restitutie verleend.

6. Verplichtingen van de huurder

 1. De huurder is verplicht zich te legitimeren bij afhalen van het gehuurde, bij (online)reservering wordt altijd om een legitimatie(nummer) gevraagd.

 2. De huurder dient verantwoord met het gehuurde om te gaan, en te voorkomen dat het gehuurde beschadigd, gestolen of vermist raakt. De huurder dient de fiets ten allen tijde, indien niet gebruikt, zowel buiten als binnen op slot te zetten en de meegeleverde insteekketting op de juiste wijze te gebruiken.

 3. In geval van schade aan de fiets mag deze niet zonder overleg meer gebruikt worden of door een derde hersteld, hiervoor dient men eerst nadrukkelijk toestemming van de verhuurder te hebben gekregen. De huurder meld schade en/of diefstal direct bij de verhuurder door middel van telefonisch contact tijdens openingstijden op 050-5019044 of via de Whatsappfunctie van de verhuurder (ook buiten openingstijden bereikbaar).

 4. De fiets, aanhanger, E-Bike of accessoire wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor het bedoeld is. Fietsen worden niet buiten de verharde paden gebruikt met uitzondering van een ATB of dergelijke sportfiets. De bagagedrager mag niet gebruikt worden voor het vervoer van personen zwaarder dan 25 kg.

 5. De huurder draagt ten volle de wettelijk aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht en neemt de geldende verkeersregels volledig in acht.

7. Aansprakelijkheid en Veilig Huren Garantieplan

 1. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal en schade hoe dan ook veroorzaakt aan het gehuurde object of objecten, ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden.
 2. Schade aan losse onderdelen zoals fietssleutel(s), acculader en eventuele displays en verwijderbare accu’s dient direct gemeld te worden en de kosten voor herstel of vervanging worden aan huurder berekend. Herstel van schade aan de fiets uitgevoerd door derden of door de verhuurder zelf, inclusief lekke banden en dergelijke zijn voor rekening van de huurder.

 3. Schade aan de fiets, E-Bike of accessoire wordt altijd eerst verrekend met de betaalde borg, blijkt dat dit niet toereikend is dan geldt voor schade uitsluitend in combinatie met het Veilig Huren Garantieplan een eigen risico van € 50,00 anders zoals aangegeven de kosten voor vervanging van de beschadigde onderdelen of accessoires en bijkomend arbeidsloon.

Omdat voor de bovenstaande schades niet door de verhuurder verzekerd kan worden, biedt de verhuurder een Veilig Huren Garantieplan aan. De kosten voor dit Garantieplan bedragen vanaf € 5,00 per dag tot een maximum van € 25,00 per week. Deze aanvullende betaalde service wordt op de reserveringssite als optie aangeboden. Hiermee biedt de verhuurder de mogelijkheid om de hoogte van het eigen risico bij diefstal te beperken tot:

 • € 75,00 bij een kinderfiets of aanhanger
 • € 150,00 bij een stadsfiets
 • € 500,00 bij een E-Bike (of losse E-Bike accu)

Diefstal kan alleen aantoonbaar worden gemaakt na het overhandigen van de originele fietssleutel(s) en het (digitale) proces-verbaal van aangifte. Het eigen risico bij diefstal geldt alleen als u de sleutel(s) van de fiets worden ingeleverd bij de verhuurder. Zonder het Veilig Huren Garantieplan en/of de originele sleutel(s) betaalt de huurder alsnog de dagwaarde van de fiets met een minimum van:

 • € 250,00 bij een kinderfiets of aanhanger
 • € 500,00 bij een stadsfiets
 • € 2000,00 bij een E-Bike

Mocht u besluiten om geen gebruik te maken van het Veilig Huren Garantieplan, dan willen wij graag schadeloos worden gesteld. Omdat wij niet willen verdienen aan andermans leed, rekenen wij altijd met kostprijzen van materiaal en arbeid met een minimum van de bovenstaande prijzen.

Schade aan de fiets, onderdelen of accessoires of schade ten gevolg van diefstal worden binnen 14 dagen na het einde van de huurperiode betaald aan de verhuurder.

Schade aan derden. De schade die u met de gehuurde fiets aan anderen of spullen van anderen toebrengt zijn niet meeverzekerd, hiervoor dient u eigen WA (Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) of AVP verzekering.

a. Inbegrepen bij het Veilig Huren Garantieplan is het volgende:

 • Bij diefstal of schade ontvangt u zo spoedig mogelijk vervangend vervoer zodat u het gebruik kunt voortzetten, u betaald alleen, zonder uitzondering, het betreffende eigen risico.
 • Bij het annuleren van de verhuur ontvangt u de huurkosten deels retour zoals omschreven in punt 8b.
 • Lekrijden of schade als gevolg van pech of slijtage is voor rekening van de verhuurder.

b. Uitgesloten bij het Veilig Huren Garantieplan is het volgende:

 • Schade die is ontstaan tijdens de huurperiode en waarvan niet direct melding is gemaakt of actie op is ondernomen waardoor de situatie verslechterd is geraakt.
 • Onjuist gebruik van de fiets waardoor schade is ontstaan.
 • Slecht uitgevoerde reparaties of herstelwerkzaamheden aan de fiets (met of zonder toestemming van de verhuurder) door derden.
 • Indien er geen originele sleutel(s) aan de verhuurder kan worden overlegt en geen (digitaal) proces-verbaal van aangifte is verstrekt.

8. Annuleren van de reservering

 1. De huurder kan ten alle tijde tot uiterlijk 30 dagen voor het begin van de huurperiode de reservering annuleren. De huurkosten worden m.u.v.  reserveringskosten á € 7,50 administratiekosten terugbetaald.

Wij adviseren om het aanvullende Veilig Huren Garantieplan af te sluiten, meer informatie verwijzen wij naar punt 7.

a. Annuleringskosten zonder Veilig Huren Garantieplan

 • Tussen de 30 en 14 dagen voor de verhuurperiode 50% teruggave van het totaalbedrag.
 • Tussen de 14 dagen en 24 uur voor de huurperiode 25% teruggave van het totaalbedrag.
 • Vanaf 24 uur voor ingang van de huurperiode ontvangt u geen restitutie.

b. Annuleringskosten met het Veilig Huren Garantieplan.

 • Tussen de 30 en 14 dagen voor de verhuurperiode 75% teruggave van het totaalbedrag.
 • Tussen de 14 dagen en 24 uur voor de huurperiode 50% teruggave van het totaalbedrag.
 • Vanaf 24 uur voor ingang van de huurperiode ontvangt u geen restitutie.

Om niet voor vervelende kosten komen te staan kunt u eventueel een kortdurende of annuleringsverzekering afsluiten i.c.m. met uw reisverzekering.

9. Bezorgen en afhalen gehuurde fietsen en objecten

Fietsen kunnen desgewenst op locatie gebracht en/of gehaald worden.
Bezorg- en ophaalkosten tot 15 kilometer zijn altijd € 20,00 per adres,
daarbuiten zijn de kosten hiervan in overleg.

10. Vragen, klachten, opmerkingen en suggesties

Om vragen, klachten opmerkingen en/of suggesties te melden verzoeken wij u om hiervoor ons contactformulier te gebruiken. Op werkdagen krijgt u binnen 48 uur van ons een reactie.

11. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen.
Terug
Deel het met uw vrienden!

Contactgegevens

Routebeschrijving


Facebook