Fietsplan / WKR


Steeds meer forensen schaffen via de werkgever met fiscaal voordeel een nieuwe (elektrische)fiets aan. Bij Stuurwold fietsspecialisten! is dit uiteraard ook mogelijk.

De grens voor het fiscale voordeel ligt doorgaans op € 749,-, dit geldt alleen voor het Fietsplan. Er zijn eventueel uitzonderingen voor de aanschaf van een (duurdere) elektrischefietsen binnen de WKR regeling. Informeer hierna bij uw werkgever.

Eerst testen, dan kopen? Maak dan een week lang een proefrit.

>Bekijk hier de mogelijkheden

Fiets aanschaffen via de WKR regeling of met een Fietsplan?

Hoe werkt het?

In 5 eenvoudige stappen kan dit gerealiseerd worden:

Stap 1: U zoekt de fiets of ebike uit die u graag wilt aanschaffen.
Stap 2: Informeer bij uw werkgever naar de mogelijkheden en het te besteden bedrag.
Stap 3: Vraag een aanvraagformulier aan bij uw werkgever.
Stap 4: Wij regelen samen het invullen van het formulier of stellen de factuur op.
Stap 5: Zodra alles betaald of geaccordeerd is leveren wij u uw nieuwe fiets.

Een nieuwe eBike of Speed Pedelec aanschaffen d.m.v. ons All-in eBike Abonnement is ook een mogelijkheid. Dit gaat op basis van een Full Operational Lease, informeer naar de mogelijkheden of kijk hier


De huidige regeling.

Het maximaal te besteden bedrag dat onder de fiscale vrijstelling valt bedraagt € 749,- plus de eventueel (verplichte) verzekering. Dit geldt dat voor het Fietsplan. Dit bedrag is van kracht bij een geschonken*  fiets en bij een ter beschikking gestelde fiets aan de werknemer. Het verschil is het recht van eigendom van de fiets* Let op: schenking is een fiscale term. Het betekent niet automatisch dat de werkgever iets weggeeft. Hieronder valt ook het bruto-netto principe waarbij de werknemer de fiets zelf betaalt met een groot fiscaal voordeel. In ruil hiervoor levert u brutosalaris in of bijvoorbeeld overuren, vakantiegeld, gespaarde vrije dagen etc. Binnen de WKR regeling mogen werkgevers fietsende werknemers belastingvrij maximaal 19 cent per kilometer vergoeden voor woon-werkverkeer. Dit is gelijk aan de vergoeding voor de auto. Werkgevers mogen een renteloze lening verstrekken voor de aanschaf van een fiets. Deze lening kan worden afgelost met de kilometervergoeding.

Het fiscale voordeel is minimaal 33,5% en kan oplopen tot 52%, afhankelijk van de loonschaal.

Naast het bedrag van de fiets kunnen de verzekering en de accessoires (max. € 82,-/jaar gedurende 3 jaar) eveneens met het brutoloon worden verrekend. Dus alle andere kosten (buiten verzekering en accessoires) boven de € 749,- dienen met het netto loon te worden verrekend.

De werkgever bespaart in dit geval de werkgeverspremie van 20%.

U dient er wel rekening mee te houden dat de tijdelijke verlaging van het brutosalaris van invloed is op de hoogte van een eventuele WAO- of WW-uitkering en andere inkomensafhankelijke uitkeringen, subsid

Er zijn 3 mogelijkheden om een fiets aan te schaffen met een fiscaal voordelige regeling.

Optie 1: Zelf een fiets aanschaffen en betalen, u levert de factuur in bij uw werkgever (WKR).

U zoekt bij ons een nieuwe (elektrische)fiets uit en betaald deze rechtstreeks bij ons. Zo profiteert u ook van eventuele aanbiedingen, kortingen en kunt u uw oude fiets inruilen. De factuur wordt op uw naam gezet en deze levert u vervolgens in bij uw werkgever. Ook de verzekering op uw nieuwe fiets kan hierin worden meegenomen. Uw werkgever verrekent met u het verschil tussen het bruto en netto salaris.  U mag altijd een duurdere fiets aanschaffen, echter op het bedrag boven de fiscale regeling heeft u geen fiscaal voordeel.

Dit is ook mogelijk met ons Privé All-in eBike Abonnement.

Optie 2: Zelf een fiets uitzoeken en laten factureren, uw werkgever betaald de factuur (WKR).

U zoekt bij ons een nieuwe (elektrische)fiets uit en laat de factuur op naam van uw werkgever zetten. Hiervoor hebben wij de adresgegevens en eventueel een contactpersoon of afdeling nodig. Deze factuur krijgt u dan (digitaal) van ons mee en u levert deze in bij uw werkgever. De werkgever maakt het bedrag aan ons over. Zodra wij de betaling hebben ontvangen nemen wij contact met u op zodat u de fiets kunt ophalen. De levering van de fiets zal echter wel iets langer duren als de betaling via uw werkgever loopt. Wilt u liever niet langer wachten dan kunt u het bedrag voorschieten, wij maken het dit bedrag dan weer aan u terug over als de werkgever de betaling heeft gedaan.

Dit is ook mogelijk met ons Privé All-in eBike Abonnement.

 Optie 3: Zelf een fiets uitzoeken, maar de betaling loopt via een tussenorganisatie (Fietsplan).

Veel werkgevers besteden de administratie van een fietsplan uit, wij zijn aangesloten bij Nationale Fietsprojecten (NFP of FiscFree), Bedrijfsfietsen Nederland (BFN) en ABC-Fietsprojecten. Het werkt als volgt. U vraagt via uw werkgever een aanvraagformulier aan, als u in aanmerking komt voor het Fietsplan zoekt u bij ons uw nieuwe (elektrische)fiets uit en vult samen met ons het formulier (eventueel online) in. Vervolgens dient u deze (alleen de papieren uitvoering) in bij uw werkgever.

Eventuele accessoires en een verzekering kunnen hierop ook ingevuld worden. Als de aanvraag geaccordeerd is ontvangen wij hiervan bericht, wij laten u dan weten wanneer de fiets afgeleverd kan worden. Het bedrag boven de maximale fiscale regeling betaald u in sommige gevallen direct in de winkel.

Kosten.

De uitbesteding van een Fietsplan is kosteloos voor uw werkgever, FiscFree en BFN rekenen echter 15% van de fiscale grondslag tot maximaal € 749,- aan de leverancier. Dit is dus maximaal € 112,35. Bij de aanschaf van een goedkopere fiets zijn deze kosten dus lager. Indien u een fiets aanschaft met korting moeten wij deze kosten aan u doorberekenen, dit blijft dan maximaal € 112,35. De meerprijs boven de fiscale grondslag betaald u altijd 100%.

Er worden echter geen kosten berekend voor de aanschaf van een fiets voor de adviesverkoopprijs.


Rekenvoorbeeld Fietsplan (op basis van adviesverkoopprijs):

U koopt een fiets met een adviesverkoopprijs van € 2499,-. Uw maximale fiscale voordeel is tot € 749,-.
Op basis van uw loonschaal heeft u 52% belastingvoordeel. Het bedrag boven de € 749,- betaald u 100%.

€ 2499,00 - € 749,00 = € 1750,00 (= eigen bijdrage van 100%)
€ 749,00 - 52% = € 359,52 = een fiscaalvoordeel van € 389,48
De fiets kost u dan: dan € 1750,00 + € 359,52 = € 2109,52

Rekenvoorbeeld Fietsplan (op basis van een fiets met korting):

U koopt een fiets in de opruiming. De fiets kost adviesverkoop € 1999,-.
De fiets wordt aangeboden voor € 1699,-. Uw maximale fiscale voordeel is tot € 749,-.
Op basis van uw loonschaal heeft u 42% belastingvoordeel. Het bedrag boven de € 749,- betaald u 100%.

In verband met de korting berekenen wij de kosten van de middelaar aan u door, 
dit is 15% van het maximale bedrag voor fiscaal voordeel, in dit geval € 749,00 = € 112,35

€ 1999,00 - € 300,00 = € 1699,00 (= de minimale vraagprijs)
€ 1699,00 - € 749,00 = € 950,00 (= eigen bijdrage van 100%)
€ 749,00 - 42% = € 434,42 = een fiscaalvoordeel van € 314,58
De fiets kost u dan: € 950,00 + € 434,42 + € 112,35 = € 1496,77

Heeft u nog vragen of wilt u voor uw eigen bedrijf een Fietsplan opstarten,
bel ons dan op 050-5019044 of stuur ons een mail via ons contactformulier.


TerugDeel het met uw vrienden!


Contactgegevens

Routebeschrijving


Facebook